LESERINNLEGG:

Velferd og bolyst på bok?

Anne Lise Klungseth Sandvik stiller spørsmål ved korkpengetildelingen.
Publisert

Jeg har hørt/sett at våre lokalpolitikere ønsker økt bolyst i byen, og at de har snakket om hvordan man skal få til å øke den.

Da blir det for meg fullstendig ubegripelig at man ikke ser verdien av å styrke det frivillige kulturtilbudet, også for voksne.

Vel og bra med tiltak for barn og unge, men jeg tror jeg kan garantere at det blir dårlig med barn og unge her, om ikke de voksne finner det lystbetont og trivelig å bo i byen.

Det koster, både penger og innsats å opprettholde et aktivt, godt, kulturtilbud, og det krever også ressurspersoner – folk med kompetanse – til å lede de forskjellige aktivitetene. Noen av disse fagpersonene er vi så heldige å ha, men vi kan ikke forvente at de skal bruke sin kompetanse og fritid, uten å få betalt for den.

Kormedlemmene betaler egenandeler for å få synge i kor, men om de skulle betalt de faktiske utgiftene til å drifte korene er jeg redd vi ikke ville finne en eneste korsanger her nord.

Om det nå var pengemangel som gjorde at korkpengene ble redusert til langt under det halve av «normale tildelinger», så kunne man kanskje forstått beslutningen, men her settes altså store summer inn i fond, for ett eller annet fremtidig prosjekt, mens man regner med business as usual fra frivilligheten.

Økt bolyst skapes, her og nå, mens folk fortsatt bor her.

Verst av alt er det at de pengene som korene/storbandet har fått i all hovedsak har blitt tilbakebetalt til Longyearbyen lokalstyre (LL), som lønn til lærer ved kulturskolen.

Samarbeidet mellom kulturskolen og musikklivet har gitt kulturskolen økonomi til å ansette ekstra lærerkrefter, og kjærkommen kompetanse til sangere og musikere, ved at musikklivet har kjøpt dirigenttjenestene fra kulturskolen/LL.

Om korene og storband/symfoniorkester sier opp sine avtaler om kjøp av dirigenttjenester fra kulturskolen, vil LL selv måtte lønne en lærer 100 prosent for å kunne opprettholde tilbudet til barn og unge. Snakk om å skyte seg selv i foten.

Jeg tror ikke det finnens en eneste lokalpolitiker som ikke er stolt og glad for korpsmusikk på 17. mai, og korsang ved forskjellige anledninger. Hva hadde byen vår vært, uten vårt rike kulturliv? Hadde vi kunnet foreta en eneste offisiell åpning, uten mandskoret?

Spar gjerne penger, men jeg anbefaler LL å være forsiktig og ikke spare oss til fant. Det som er bygget opp over mange år trenger bare ett dårlig år for å bryte sammen. Her håper jeg de ansvarlige vil ta til vett, og rette opp sin beslutning, før det er for sent (Ellers har de bare tida og veien for å øve inn et repertoar til neste festforestilling.)

Signe strevet.

Powered by Labrador CMS