LESERINNLEGG:

Villedende og unyansert om isbjørnregelverk

Visit Svalbard har isbjørn i logoen og informerer om rovdyret på hjemmesidene sine. De skriver blant annet at isbjørnsafari ikke finnes.
Publisert Sist oppdatert

Miljøvernsjefen hos Sysselmesteren sier i et intervju i Svalbardposten 4. april at «Folk er villige til å utsette seg for fare». Underforstått at det er menneskers sikkerhet endringene i isbjørnlovverket primært skal ivareta. Denne vinklingen villeder leseren, og tildekker utfordringene med det foreslåtte lovverket (Prop 47L).

Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i isbjørnlovverket har sin begrunnelse primært i prinsipper om ikke-forstyrrelse og forringelse av habitat. Altså i større grad miljøvern enn sikkerhet. Derfor mener vi miljøvernsjefen villeder og forvirrer ved å kategorisk og unyansert slå fast at det er farlig for mennesker å være nærmere en isbjørn enn 500 meter. Vi mener det er uheldig at oppmerksomheten ledes bort fra de problematiske sidene ved Prop 47L, noe vi også mener at refleksjonene rundt «isbjørnturisme» gjør.  

«Men det er isbjørn som selges. Det er det som er produktet. Det er det ingen tvil om, sier miljøvernsjefen.» Vår virkelighetsoppfatning er langt unna denne forståelsen, da isbjørn i svært liten grad står «på menyen» hos de naturbaserte medlemsbedriftene organisert i Svalbard Reiselivsråd. Dette selv om det er nettopp natur og dyreliv som hovedsakelig trekker gjester til Svalbard, og hvor de fleste selvsagt har en drøm om å få se ikonarten isbjørn. Selve symbolet på Svalbard, et symbol som også går igjen overalt lokalt; i logoer, på produkter, i kunsten, og så videre. Vi kan ikke underslå at isbjørnen finnes, og at den er fantastisk! Uten å på noen måte fremme «isbjørnturisme», så anser vi det som viktig å skape en realistisk forståelse hos gjestene av sannsynligheten for å få oppleve et isbjørnmøte.

Dette adresserer vi gjennom våre «retningslinjer for ansvarlig markedsføring», som slår fast at vi i vår kommunikasjon skal opplyse om at man KAN støte på Kongen av Arktis når man er på villmarksturer med guide. Men også tydelig kommunisere at dette i de aller fleste tilfeller ikke skjer. Og skulle man likevel være så heldig, så skjer observasjonen på lang/trygg avstand, gjennom telelinse eller kikkert, og uten forstyrrelser eller fare for verken dyr eller mennesker. Disse prinsippene opplever vi at bedriftene tilknyttet vår organisasjon både respekterer i sin markedskommunikasjon og etterlever ute i terrenget. Man er nært på naturen, uten å forstyrre eller forringe, og definitivt med sikkerhet i bunn.

Det påpekes i intervjuet at Sysselmesteren skal skrive veiledninger for hvordan det nye lovverket skal fortolkes og etterleves. Men enn så lenge er det lovteksten vi må forholde oss til, og den kriminaliserer normal atferd i naturen. Atferd hvor det vil være svært vanskelig for enkeltmennesker å forstå at de overhodet gjør noe lovstridig. Det rigide avstandskravet bidrar til dette, det samme gjør definisjonen på hva forstyrrelser er, samt den absolutte plikten om tilbaketrekking. 

«Slaget om Prop 47L» er ikke tapt, og vi jobber for at det skal gjøres tilpasninger ved behandlingen i Stortinget i april. 

 

Powered by Labrador CMS