LESERINNLEGG FRA SVALBARD ENERGI:

Vinteren på energiverket

Guttorm Nygård (t.v.), daglig leder for Svalbard Energi AS og Inge-Norvald Helmersen, leder for produksjon og vedlikehold forteller om en krevende vinter.
Publisert Sist oppdatert

Fredag 15. mars smalt det i en av våre motorer reservekraftverket. En av våre ansatte fikk dessverre en uheldig opplevelse da han sto tett på og måtte ta imot både olje og deler fra den havarerte motoren. Han har etter forholdene kommet seg bra fra hendelsen.

Når en slik hendelse skjer er det en mengde oppgaver som må håndteres umiddelbart. Samtidig må vi sikre at vi klarer å levere energi til byen. Oljesøl, fra motoren som havarerte, griset ned reservekraftverket slik at vi ikke ønsket å bruke de andre motorene før det var vasket rent. På grunn av reparasjon på en av motorene i hovedkraftverket hadde vi da kun to motorer og batteriet til å produsere strøm. For å ha mer å gå på fikk vi god bistand fra Gruve 7 som kan levere strøm på nett fra sitt aggregat, og avlasting fra KSAT som gikk over til egne aggregat. Sammen med LNS fikk vi tømt reservekraftverket for olje og rengjort de øvrige motorene slik at disse kunne brukes igjen kun fire timer etter havariet.

Lørdag morgen besluttet Sysselmesteren at det skulle bes om bistand fra Forsvaret for å styrke reservekapasiteten. Vi har ikke en «plug-and-play-løsning» for dette, så resten av dagen satt vi fire stykker på Energiverket og forsøkte å finne løsninger. Midt i middagen fikk vi folk fra LNS og JM Hansen inn, som kunne prioritere og planlegge det som krevdes av ressurser for å få dette til. Fra Store Norske fikk vi låne kapasitet til å ivareta sikkerheten i et prosjekt der alt skulle gå fort. Og fra Longyearbyen lokalstyre fikk vi låne reserveaggregat som krevdes for omkoblingen. Mandag var området ryddet, ved hjelp av LNS og Svalbard Bygg. Tirsdag lagde JM Hansen hull gjennom betongveggen til alle kablene og gjorde klart til Forsvarets personell var på plass. Onsdag kom de tre første konteinerne, torsdag de tre siste og fredag kunne anlegget test-kjøres.

Samtidig som at dette var et drastisk tiltak, så ble det utrolig effektivt utført og godt løst. Dette skyldes dyktige ansatte på energiverket som alltid gjør det som kreves sammen med profesjonelle leverandører. I tillegg var det viktig med en åpen og ærlig kommunikasjon med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren. Det var og er en lav sannsynlighet for at aggregatene i det hele tatt trenger å bli brukt, men det gir den ekstra lille sikkerheten, som gjør at vi kan jobbe med litt mer senkede skuldre for bedre driftssituasjonen.

Det har vært en krevende vinter på energiverket. Det neste problemet tar over før du har landet det forrige, og man må bare prioritere oppgaver kynisk med de ressursene man har. Til tross, så har man levert strøm og fjernvarme uavbrutt med diesel nå i seks måneder – det har vi ikke alltid vært vant til i Longyearbyen. Dette kan vi takke dyktige ansatte for, som jobber dag og natt for å løse problemene når de dukker opp. Samtidig har vi også positive erfaringer fra vinteren. Det nyetablerte batteriet har gjort jobben og bidratt til at strømleveransen opprettholdes når vi har hatt utfordringer med motorene. Dette blir en viktig komponent i videreutviklingen av energisystemet.

Svalbard Energi AS innstilte i fjor høst på at skiftet fra kull til diesel skulle gjennomføres som planlagt den høsten. Det var en del usikkerhet og oppgaver som gjensto med overgangen til diesel. Derfor valgte vi blant annet å beholde flere folk lengre enn tidligere planlagt samt å beholde kullkraftverket som en nødløsning dersom alt skulle gå helt galt. Sammenlignet med en kortsiktig videre drift på kullkraftverket, med den risikoen og de organisatoriske utfordringene dette innebar, så mente vi dette var det beste alternativet.

Selv om det har vært en krevende vinter så har vi vært et godt stykke unna å måtte starte opp kullkraftverket. Vi hadde fått fyr om det hadde vært nødvendig og vi kunne driftet det så lenge det krevdes. Men, det ville vært behov for flere folk om det skulle gått i mer enn et par uker på grunn av arbeidstidsbestemmelser. Selv om det har vært mye problemer så har det hele tiden vært klart at det har vært bedre å bruke kreftene på å få dieselsystemet til å fungere godt, istedenfor å sette alle ressurser på for å kjøre i gang kullkraftverket igjen.

Vi har lært mye denne vinteren og vi har et godt bilde av hvilke tiltak som må til for at driftssikkerheten skal være bedre til neste vinter. Gitt alt det arbeidet og utredningene som var gjort så har vi ingen tro på om vi hadde oppdaget dette ved å vente til sommeren med å gå over til diesel. Vi ser også at det er fornuftig med mer backup-kapasitet også på lengre sikt enn til sommeren. Svalbard Energi AS besluttet derfor i januar å sette opp «Lunckefjell-aggregatene» som vi får låne fra Store Norske. Disse vil da ta over kullkraftverkets funksjon som nødløsning, en funksjon som Forsvarets aggregater nå har midlertidig.

Vi forstår veldig godt at det er mye interesse knyttet til det som skjer rundt energiomstillingen. Vi skulle gjerne brukt mer tid på å kommunisere til allmenheten, men dette har havnet et stykke ned på prioriteringslisten. Noe kan vi heller ikke dele offentlig, da det er sensitiv informasjon om kritisk infrastruktur i et sårbart samfunn. Til dem som trenger denne informasjonen, har vi i Svalbard Energi AS en veldig åpen og ærlig kommunikasjon med.

Fremover så har vi fortsatt stor tro på at vi skal lykkes med energiomstillingen, og at denne skal sette et positivt preg på hva Longyearbyen skal være fremover. Samfunnet her har kort hukommelse, så det er viktig at vi tar lærdom av det luggeføret omstillingen har gått på til nå, og legger til rette for en god prosess videre. Svalbard Energi AS har et åpent og godt samarbeid med Store Norske, som er gitt oppdraget om å ta utredningsarbeidet inn i neste fase, noe som er viktig da vi har mye kunnskap og erfarent personell å bidra med for at dette arbeidet skal bli godt.

Vi håper folk på Svalbard vet å sette pris på strømmen og varmen i husene sine (og andre tjenester de blir servert). Den kommer ikke av seg selv.

Powered by Labrador CMS