Isbjørnreguleringer:

Fakta og samarbeid i stedet for syndebukker

Frigg Jørgensen og Aeco mener det er ugreit å skjære hele reiselivsnæringa over en kam.
Publisert Sist oppdatert

Nok en gang rettes det påstander mot turismen, som et argument for de foreslåtte nye isbjørnreguleringene. Denne gangen hevdes det å være nødvendig for å beskytte turistene, som man påstår i økende grad risikerer livet for å komme tett på bjørnen.

Sysselmesterens miljøvernsjef uttaler seg omkring de foreslåtte isbjørnreguleringene i Svalbardposten 4. april og tegner et bilde av en reiselivsnæring som beveger seg langt over grensene av akseptabel adferd, og skjærer alle over en kam. Dette er ugreit.

Sysselmesteren er kjent med hvordan den organiserte reiselivsnæringen på Svalbard i tiår har arbeidet systematisk for å sikre ansvarlighet og bærekraft. De er også kjent med at medlemsorganisasjonene har mye strengere regler for operasjonene enn det lov og forskrifter krever.

Noen av næringens egne retningslinjer er fastsatt i samarbeid med Sysselmesteren. Det gjelder også for AECOs retningslinjer for isbjørn. Avstanden som vi krever at våre medlemmer holder til isbjørn, er det Sysselmesteren som har bedt om.

Vi har retningslinjer for alle andre dyr, fugler, vegetasjon, kulturminner – og for markedsføring. Er man medlem i AECO må man innrette seg etter disse retningslinjene og andre krav. Gjør man ikke det, vil det bli fulgt opp av oss og kunne få konsekvenser for medlemskapet. Bryter våre medlemmer og andre lover og regler, forventer vi at også Sysselmesteren følger opp.

Vi kjenner oss ikke igjen i bildet som tegnes av reiselivsnæringen og mener det er uheldig at påstandene fremsettes uten dokumentasjon. Fra isbjørnfredningen i 1973 til 2018, ble 131 isbjørner avlivet på Svalbard. Av disse ble 50 bjørner avlivet av forskere eller beboere på feltstasjoner. 15 isbjørner er blitt avlivet i hendelser knyttet til turisme. De aller fleste sakene dreide seg om personer på private turer.

På 50 år har to bjørner blitt avlivet i forbindelse med cruiseturisme. Dette er to bjørner for mye. - Og det er to hendelser som har fått følger, også i reiselivsnæringene. Det arbeidedes kontinuerlig med sikkerhet, og påstanden som kan leses som at reiselivet setter liv og helse i risiko for isbjørnopplevelser er urimelig.

Miljøvernsjefen har rett i at gjeldene praksis for noen ekspedisjonscruiseoperatører er å benytte Zodiac til sightseeing, og at dette også skjer i nærheten av isbjørn. Flere båter kan – på behørig avstand – rolig og dempet observere isbjørn på land.

Dette er i utgangspunktet ikke ulovlig og det er ingen dokumentasjon på at denne typen aktivitet er skadelig for isbjørnen, og det setter ikke mennesker i fare. Dersom det er denne aktiviteten myndigheten ønsker å stoppe, hvorfor ikke regulere den? Gjerne i dialog med næringen som kan bidra til å finne gode løsninger, og følge opp gjennom om egenregulering og selvjustis.

Sysselmesteren har tidligere uttrykt ønske om at flest mulig turoperatører på Svalbard er organiserte. Slik vi ser det, undergraves motivasjonen for organisert reiseliv både av fingerpeking og en ovenfra og ned holdning i reguleringssaker.

Stortinget skal snart behandle forslaget. Energi- og miljøkomite, ledet av Marianne Sivertsen Næss (AP), skriver i disse dager sin innstilling. Sammen med NHO og Visit Svalbard har vi henvendt oss til komiteen for å peke på de store konsekvensene reguleringen kan få, ikke bare for reiselivsnæringen, men for alle som ferdes på Svalbard.

Saken er kanskje for liten til å engasjere mange i en tid med andre store problemstillinger, men kanskje finnes et politisk miljø på Svalbard som gjennom sine partikollegaer på Stortinget kan bidra til at ikke «neste års påsketur ender med 5 års fengsel».

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS