Vil stenge fjordene

Sysselmannen vil skåne sårbart dyreliv.

Dette isbjørnparet oppholdt seg på isen i Adolfbukta i fjor vår. Politiet fikk inn flere meldinger om turfolk som hadde gått for nært og forstyrret paringen.  Bildet er tatt med en kraftig telelinse, på flere hundre meters avstand
Dette isbjørnparet oppholdt seg på isen i Adolfbukta i fjor vår. Politiet fikk inn flere meldinger om turfolk som hadde gått for nært og forstyrret paringen. Bildet er tatt med en kraftig telelinse, på flere hundre meters avstand
Publisert

I fjor oppsto det en diskusjon etter at en del turfolk kom nært et isbjørpar som paret seg på isen i Tempelfjorden. I år ønsker Sysselmannen å være klar, og varsler mulig stenging av isen på flere fjorder hvis det oppstår behov for det.

Føre var

I forrige uke sendte Sysselmmannen ut på høring en «midlertidig endring av forskrift om motorferdsel på Svalbard». I praksis er det et varsel om mulig stenging av fjordisen på Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og Storfjorden mellom Wichebukta og Domen.

Stenging av fjordis for å skjerme sårbart dyreliv er noe som Sysselmannen kan gjøre uten en høringsprosess i forkant, men i år har man valgt å gjøre dette.

«Sysselmannen har valgt å gjennomføre en høring på mest mulig ordinær måte da dette har en opplysende og informativ funksjon for saken som sådan.»

Videre skriver Sysselmannen følgende om situasjonen:

«Det ligger i sakens natur at hverken reiselivet eller Sysselmannen på det nåværende tidspunkt med sikkerhet vet hvordan årets sesong vil bli, for eksempel med tanke på tilhold av isbjørn på isen, reiselivets ferdselsmønstre og omfang m.v.»

Dårlige erfaringer

Sysselmannen legger ikke skjul på at det er de dårlige erfaringene fra 2018 som har ført til at de er så tidlig ute i år med et varsel.

«Bakgrunnen for vedtaket er at det var mye trafikk på fjordisen på Billefjorden, Tempelfjorden og Rindersbukta med snøskuter, blant annet for å observere isbjørn som oppholdt seg i disse områdene våren 2018. Denne motorferdselen førte til at isbjørn og ringsel ble forstyrret. Sysselmannen så en økning i ferdselen i disse områdene både i antall og tid på døgnet ferdselen pågikk. Sysselmannen fikk også inn flere bekymringsmeldinger om at isbjørn ble forstyrret, og politiet opprettet flere saker knyttet til ferdsel på sjøisen og forstyrrelse av dyreliv.»

Korteste farbare vei

Fjordisen er ikke bare viktig for dyrelivet. Den er viktig som transportåre. I år som i fjor vil det, dersom det blir innført ferdselsrestriksjoner, bli tillatt å krysse de fleste fjordarmer med det som kalles «korteste farbare vei».

Billefjorden vil man kunne krysse på korteste farbare vei mellom Nordenskiöldbreen og Pyramiden.

Tempelfjorden vil få ferdselsforbud innenfor en rett linje mellom Murdochelva og Kapp Schoultz. Utenfor dette blir det lov å krysse på korteste farbare vei.

Van Mijenfjorden vil få ferdselsforbud innenfor en rett linje mellom Martinkampen og utløpet av Fagerstaddalen.

Powered by Labrador CMS