Omstilling og arbeidsplasser

Det er behov for en langsiktig strategi som ikke bare er basert på penger og profitt.

Publisert

De siste ukene har lokalsamfunnet fått beskjed om at flyplassen blir gjort om fra internasjonal til nasjonal lufthavn, og at gruvedriften i Svea og Lunckefjell skal avvikles. Hele samfunnet står overfor omstilling og nytenking de neste årene. Skal forskning og havbasert aktivitet være noe av det som skal drive utviklingen videre? Og hvordan skal Longyearbyen som voksende turistdestinasjon sikre helårlige norske arbeidsplasser?

Innovasjon Norge har tilført mange penger til ny næringsvirksomhet, men det mangler en klar strategi for hva Longyearbyen skal være i fremtiden. I de to siste Svalbardmeldingene har regjeringens svalbardpolitiske mål gått fra at Longyearbyen skal være et robust familiesamfunn til å være et levedyktig familiesamfunn. Hva betyr egentlig det?

Tallet på nordmenn har gått betraktelig ned de siste årene, selv om folketallet holder seg stabilt. Et svekket Store Norske vil ikke lenger tilføre like mange norske helårlige arbeidsplasser. Selv om gruvedriften også har sysselsatt en god del pendlere, har det vært stabile norske arbeidsplasser i hundre år. Turistnæringen har så langt vært preget av mye sesongarbeid og kortere kontrakter.

Det må være en helt klar og styrt strategi for hvordan staten skal sikre norsk tilstedeværelse. Noen få statlige arbeidsplasser er flyttet hit, men så langt er det altfor få og det monner ikke.

Det ble stor ståhei da Kystverket flyttet sitt hovedkontoret fra Oslo til Ålesund for en del år tilbake. Å flytte et avdelingskontor til Longyearbyen, vil være en god investering for staten både når det gjelder norske arbeidsplasser, og for å sikre helårlige attraktive jobber. Her skal det de neste årene jobbes med utvikling av ny havn. Sikkerheten langs kysten og til havs, blir bare viktigere og viktigere med mer ferdsel i arktisk farvann.

Å opprette folkehøyskole her er også en god idé, som ser ut til å gå mot en realisering. Det vil også skape flere helårlige norske arbeidsplasser. Det er behov for en langsiktig strategi som ikke bare er basert på penger og profitt. I tillegg er det avgjørende at det blir bevilget penger til sikring av byen, det er viktig for både de som bor her, og de som ønsker å flytte hit.

Powered by Labrador CMS