Leder:

Avisa må fram

Hvis forslaget til ny postlov blir vedtatt står flere titalls aviser i fare for å måtte legge ned. Svalbardposten er en av de utsatte avisene.

Publisert

Et forslag om å endre Postloven er sendt ut på høring. Det innebærer en kraftig reduksjon av dagens postombæring. Det kan true lokaldemokratiet og mange av landets aviser. Over 80 redaktører har signert oppropet mot forslaget som innebærer at det blir avislevering 2,5 dag i uken fra dagens daglige ombæring.

Svalbardposten bruker Posten til så å si all distribusjon og vi har dobbelt så mange abonnenter på fastlandet og utlandet som i Longyearbyen. Vi har allerede flyttet trykkedag fra onsdag til tirsdag for at abonnentene skal få avisen til helgen, etter at Posten varslet at de ville bruke to dager på avislevering, og ikke lenger en dag som tidligere.

Det har vist seg at tidligere trykking ikke er noen garanti for at avisen når fram slik vi er lovet.

Vi er redd en ytterligere forverring vil gjøre at flere abonnenter faller fra. Det er fremdeles mange som aller helst vil ha papiravisen, og mer enn 80 prosent av annonseinntektene har vi også i papiravisen. Uten disse inntektene blir driften svært vanskelig.

Norge er kjent for sitt mediemangfold, og over 150 lokalaviser er avgjørende for lokaldemokratiet. De binder Norge sammen og er en viktig plattform for debatt og meningsutveksling. Det er også inntektene fra papiravisene som finansierer den viktige, gravende journalistikken.

Hvis forslaget til ny postlov blir vedtatt står flere titalls aviser i fare for å måtte legge ned. Svalbardposten er en av de utsatte avisene, som også har den laveste satsen for pressestøtte med en årlig bevilgning på 480.000 kroner.

Posten står for en svært viktig infrastruktur i landet vårt, denne må ikke rykkes vekk. Det er et offentlig ansvar å sikre tilgangen til nyheter i hele vårt langstrakte land. Grunnnlovens §100 slår fast at staten skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig debatt.

Samferdselsdepartementet skal om kort tid legge fram sitt endelige forslag for Stortinget. Vi ber politikerne både lokalt og nasjonalt engasjere seg for å stoppe loven som vil gå hardt utover de 200.000 aviser som daglig blir levert ut til abonnenter som bor i områder der det ikke er avisbud.

Avisa må fram!

Vi leker ikke butikk

Havnesjefen foreslår å doble kaiverderlaget for de største cruisebåtene som kommer til Longyearbyen havn. Dette er et fornuftig virkemiddel for å begrense antall cruisebåter, og få mer inntekter som kan brukes til å utbedre havnefasilitetene som har vært mer enn sprengt de siste årene. Å besøke Svalbard skal være eksklusivt , og det skal koste. Kvalitet må gå foran kvantitet. Cruisepassasjerene som kommer til 78 grader nord har råd til å betale noen kroner ekstra . Vi støtter havnesjefen fullt ut!

Powered by Labrador CMS