Leder:

Hurtigruten må ta mer ansvar

Vi vil se flere uegennyttige bidrag fra Hurtigruten som ikke genererer penger i kassen, men som heller kan styrke fellesskapet og samholdet i byen.

Publisert

Hurtigruten Svalbard øker omsetningen i Longyearbyen i svært raskt tempo og har blitt en stor og viktig aktør i reiselivet. Fra 2014 til 2017 økte de omsetningen fra 185 millioner til 294 millioner kroner, over 100 millioner på fire år. I samme periode har de økt egenkapitalen fra 344 millioner til 449 millioner kroner, en solid økning også der. I snitt har de i samme periode hatt et årsresultat på over 20 millioner kroner. Selskapet venter seg ytterligere vekst inneværenede år.

De er den desidert største reiselivsbedriften som naturlig nok tar mesteparten av markedet. Side om side lever de mindre reiselivsbedriftene som har drevet i mange år. De er også avhengige av det samme markedet. Det er helt sikkert ikke lett.

Med det å være en stor og mektig aktør kommer også et visst samfunnsansvar og forventning fra lokalsamfunnet.

Store Norske har i mange år bidratt sterkt både til et levende kulturliv og trivselstiltak for befolkningen. De siste årene har det naturlig nok, av økonomiske grunner, blitt mindre av det. Andre lokale bedrifter med sterk norsk forankring er med på sponsing av gode tiltak. Coop Svalbard er bare en av mange som nesten alltid stiller opp, enten det er snakk om solboller på Solfesten, fakler til fakkeltoget første søndag i advent, eller gratis gløgg på torget.

Her har Hurtigruten Svalbard med sine utenlandske eiere i ryggen mye å lære. De bruker stort sett egne kanaler og jager profitt i nesten alt de foretar seg.

Den kommende Litteraturfestivalen har mange lokale sponsorer og kan derfor “gi” mange av sine litterære opplevelser kommende uke gratis til befolkningen. Hurtigruten er heller ikke å finne på denne sponsorlisten.

Vi vil se flere uegennyttige bidrag fra Hurtigruten som ikke genererer penger i kassen, men som heller kan styrke fellesskapet og samholdet i byen.

Selskapet har vært i søkelyset i spaltene når det gjelder arbeidsbetingelser og arbeidsforhold for guidene. De jobber nå med å få på plass en tariffavtale etter at Svalbardposten tok opp problematikken. Som den største aktøren har de et moralsk ansvar for å gå foran som et godt eksempel og kunne stå for gode og verdige arbeidsforhold i alle deler av sin virksomhet. Det har de ikke minst økonomisk rygg til å bære.

Vi har ikke oversikt over hvor mye Hurtigruten Svalbard sponser lokale organisasjoner og arrangement, men vi ser og hører lite til det.

Hurtigruten Svalbard må ikke bare være en ren pengemaskin og profittjager, de må også ha en klar tanke for å bidra lokalt.

(Retting: Det er Bakehuset Nord-Norge som sponser solboller på Solfesten. Rett skal være rett. )

Powered by Labrador CMS