Mer om søppel

Når får vi resirkulering som gir mening og virker?

Publisert

«Avfall skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker.» Dette er visjonen i Longyearbyen lokalstyres (LL) gjeldende avfallsplan. Men byen flyter av søppel og er milelangt fra en verdig innfallsport. Sjøområdet med gamle bussvrak og annet søppel, bysentrum med fulle søppelbøtter, skutervrak og bygningsrester. Lista er mye, mye lenger. Det vokser likevel fram en bevissthet hos både fastboende og turister. Vi vil ikke ha det sånn. Ingen vil det.

Denne sommeren og høsten har det vært mange lokale ryddetokter. Mange engasjerer seg for å rydde langs strendene og i mer bynære strøk. Politikerne har også fått se hvordan søpla flyter i naturen. Men det mangler ikke på planer og visjoner. De har vi, i fullt monn. Det vi trenger er handling og konkrete tiltak.

Vi vil sortere og sende søpla vår til gjenvinning for å bidra til et bedre miljø. Det må komme bedre informasjon på containerne, på flere språk, slik at vi sorterer rett. Jeg er kanskje ikke den eneste grønnhjelmen som har tatt med flaskene mine for å pante dem i butikken. Etter ett år smerter det fremdeles å kaste alle plastflasker rett i restavfallet. Plasten kan og bør absolutt gjenvinnes, aller helst i en panteordning som kan motivere innbyggerne. Det er heller ikke kjekt å vite at papiret vi sorterer har så dårlig kvalitet at det likevel går til forbrenning. Det føles meningsløst. Når får vi resirkulering som virker? Det er nok av oppgaver å ta tak i. LL skal revidere «Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde». Planen er å legge fram et forslag om en panteordning. Vi får håpe politikerne også ser at det er fornuftig å gå inn for.

Søppelamnestiet for biler og snøskutere som LL og Store Norske har tatt initiativ til med finansiering fra Svalbards miljøvernfond er et godt og konkret tiltak for å rydde i byen. Nå er det opp til byens befolkning å benytte seg av muligheten til å levere inn kjøretøy gratis til avfallsanlegget i perioden fra 1. september til 1. desember. Samtidig vil Havforskningsinstituttet og NILU engasjere byens husstander for å redusere utslipp av plastfibre i avløpsvannet. En vaskeball skal redusere mikroplast i vannet som går urenset ut i sjøen, på lik linje med all kloakk. Dette prosjektet bør også flest mulig delta i.

Vi må alle ta ansvar for å ta vare på naturen og miljøet. Alle monner drar.

Powered by Labrador CMS