DEBATT VALG 2023

Alle skal med

Det bor folk fra over 50 nasjoner i Longyearbyen.
Publisert Sist oppdatert

Svalbard arbeiderparti går til valg på at Longyearbyen skal være et inkluderende samfunn.

De siste 20 årene har Longyearbyen vokst i antall bosatte. Nåværende befolkning er endret fra hovedsakelig nordmenn til at vi nå kommer fra mer enn 50 nasjoner. Vi har gått fra å være et ensidig industristed til å ha et variert næringsliv. Det er bra og er en ønsket utvikling. Longyearbyen er et godt og spennende sted å bo.

Skyggesiden er at vi har fått et økt klasseskille. Og vi hører historier om folk i byen som er redde for fremtiden – kommer det nye innstramninger? De er usikre på om de kan fortsette å bo her.

Slik kan vi ikke ha det. Longyearbyen skal være et godt sted å bo. Svalbard arbeiderparti jobber for at

- Arbeidsgiver skal sørge for boliger til sine ansatte

- Alle har akseptable arbeids- og lønnsvilkår

- Akseptable priser på strøm og fjernvarme

- Det legges til rette for norskopplæring

- Barnehage og skole har gode rammevilkår

- Arbeiderpartiet er et talerør for de som ikke har stemmerett

For å lykkes trenger vi din stemme

Solveig Oftedal 2. kandidat Svalbard arbeiderparti

Powered by Labrador CMS