DEBATT VALG 2023

Skolestart – La oss sette spor

«Min egen politiske lidenskap springer nettopp fra denne troen – at unges stemme må bli hørt når det gjelder spørsmål som påvirker oss både direkte og indirekte.»

Harald Bakken Tømterud stiller på Svalbard Høyres liste.
Publisert

Jeg har nettopp rundet mitt første år som lærling hos Svalbard Adventures, og har rukket å bli politisk engasjert i Svalbard Høyre. På denne tiden har jeg sett at i vårt lille samfunn er de unge en viktig brikke i puslespillet. Vi er fremtiden, og derfor er våre stemmer avgjørende. Min egen politiske lidenskap springer nettopp fra denne troen – at unges stemme må bli hørt når det gjelder spørsmål som påvirker oss både direkte og indirekte. Vi har perspektiver og innsikt som kan forme veien videre, og det er vår plikt å sørge for at våre tanker og ønsker blir inkludert i samfunnsbeslutninger.

Nå som vi endelig har kommet tilbake etter en velfortjent sommerferie, ønsker jeg å dele noen tanker om temaer som betyr mye for meg, og forhåpentligvis også for dere – inkludering, engasjement, god skolepolitikk og betydningen av yrkesfag og opplæring i bedrift.

For det første, inkludering. Vi er en fargerik mosaikk av ulike erfaringer, bakgrunner og drømmer. Denne mangfoldige blandingen er selve hjerteslaget av vårt samfunn og fellesskap. Enten du er en ny student som nettopp har kastet deg inn i dette eventyret, eller en gammel elev som har vært med på reisen en stund, er du en viktig del av «oss». La oss arbeide for å inkludere, respektere og anerkjenne hverandre for de unike kvalitetene vi bringer med oss.

Videre, la oss snakke om politikk. Politikk kan ofte virke som en fjern galakse der voksne debatterer og tar beslutninger. Men vet dere hva? Vi har også en stemme, selv om vi ikke er voksne. Lokalpolitikk handler om våre hjem, våre skoler og vårt nabolag. Ved å engasjere oss og delta i diskusjoner, kan vi forme veien fremover. Vi kan stille spørsmål, dele våre perspektiver og gi innspill som reflekterer hva vi tror på. Så vær nysgjerrige, vær modige og bli med på samtalen – for politikk handler om oss og vår framtid.

La meg snakke litt om skolepolitikk. Skolen er ikke bare et sted hvor vi lærer matte og historie. Det er der vi utvikler våre evner, former våre tanker og skaper grunnlaget for vår fremtid. En god skolepolitikk er som en trygg bro som hjelper oss med å krysse elven fra undring til kunnskap, fra usikkerhet til selvtillit. Vi trenger en skole som tilpasser seg våre behov, som inspirerer oss til å utforske og som gir oss muligheten til å uttrykke oss selv.

La oss støtte de som arbeider for en utdanning som gir oss ikke bare kunnskap, men også evnen til å tenke kritisk, samarbeide og løse problemer.

Nå, til det som noen ganger kan bli glemt – yrkesfag og opplæring i bedrift. Ikke alle av oss er laget for akademiske veier, og det er helt greit. Noen av oss trives best når vi får lov til å lære gjennom å gjøre, gjennom praktisk arbeid og praktiske ferdigheter. Yrkesfag er en mulighet til å utforske håndverk, teknologi og ulike yrker som kan være fundamentet for vår fremtidige suksess. Opplæring i bedrift gir oss ikke bare teorien, men også den dyrebare erfaringen som kan hjelpe oss å trives i arbeidslivet.

La oss arbeide for inkludering og fellesskap, la oss engasjere oss i politikken som påvirker oss, la oss støtte en skolepolitikk som forbereder oss for livet, og la oss anerkjenne viktigheten av yrkesfag og opplæring i bedrift.

Vi står på terskelen til en ny sesong av vekst, læring og muligheter. Vi nærmer oss også et viktig lokalvalg. Så la oss ta disse tankene med oss, la oss sette kursen og gjøre denne tiden til en som vi vil se tilbake på med stolthet. Fordi vi er mer enn bare elever, lærlinger og studenter – vi er formere av fremtiden, vi er skaperne av endring og vi er en del av en kraft som kan flytte fjell.

Takk for at dere tok dere tid til å lese. La oss sammen gjøre denne reisen utrolig!

Harald Bakken Tømterud

9. Kandidat, Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS