DEBATT VALG 2023

Derfor er den nye skoleforskriften så viktig for Svalbard SV

Marcos Porcires i Svalbard SV.
Publisert

I fjor ble den nye forskriften for grunnskoleopplæring innført på Svalbard. Et nytt lovverk som tillater oss å nekte enkelte barn skoleplass ved Longyearbyen skole.

Under høringsrunden kom flere fremstående instanser, inkludert Norsk institutt for menneskerettigheter (NiM), forskere ved juridisk fakultet ved UiT, Barneombudet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, med bekymringer om at denne forskriften kunne være i strid mot menneskerettighetene. NiM gikk så langt som å henvende seg til Stortinget og oppfordret politikerne til å revurdere forskriften for å sikre at menneskerettighetene ble ivaretatt. Dette er en advarsel vi ikke kan ignorere.

Barnekonvensjonen er tydelig når det gjelder at grunnutdanningen skal være obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle. I tillegg så har barnekonvensjonen en slik status at dersom opplæringsloven eller andre lover står i motstrid til barnekonvensjonen så har barnekonvensjonen forrang og skal følges.

Til tross for problemstillingen nevnt over så ble forskriften vedtatt og vi er forpliktet til å følge den. Nå jobbes det med en veileder for hvordan dette skal iverksettes i praksis. Her må vi politikere ta vårt ansvar å sørge for at forskriften påvirker færrest mulig barn.

Vi i Svalbard SV er sterkt imot diskriminering av barn som trenger tilrettelegging. Vi skal være et inkluderende samfunn der alle blir akseptert slik de er, og vi skal ikke la ressursmangel gå utover byens barn.

Dette er jo i grunn det. Et spørsmål om ressurser og økonomi, og når det handler om noe så prinsipielt viktig, så er vi nødt til å kjempe for å få dette til. Her må Longyearbyen skole og lokalstyret jobbe sammen, og gjøre det vi kan for at barn som trenger tilrettelegging får de ressursene som trengs. Det bør ikke være noen familier i vår by som må leve i usikkerhet og bekymring for om deres barn plutselig ikke får tilgang til skoleplass.

For det handler om våre mest grunnleggende verdier, prinsippet om at vi alle er like mye verdt og at alle skal ha samme rett til skolegang.

Powered by Labrador CMS