DEBATT VALG 2023

Vi trenger frivillighetspolitikk!

Frivilligheten har lang tradisjon i Longyearbyen. Den er av grunnleggende betydning for et bærekraftig aktivt og levende lokalsamfunn, skriver politikerne i Venstre.
Frivilligheten har lang tradisjon i Longyearbyen. Den er av grunnleggende betydning for et bærekraftig aktivt og levende lokalsamfunn, skriver politikerne i Venstre.
Publisert Sist oppdatert

Frivillighet er viktige byggesteiner for at Longyearbyen skal være et godt sted å bo. Frivillighet skaper engasjement og bidrar med merverdi utover selve aktiviteten i et lag eller en forening.

Frivilligheten har lang tradisjon i Longyearbyen. Den er av grunnleggende betydning for et bærekraftig aktivt og levende lokalsamfunn. Frivilligheten er for mange av oss en bli-lystfaktor, gir oss sosial tilhørighet og er en forutsetning for at vi trives i vår lille Longyearby. Ikke minst er mangfoldigheten som frivilligheten gir, en merverdi til hver enkelt av oss og til byen som helhet.

Frivilligheten er også en viktig del av vår beredskap, noe man ofte tar for gitt. Svalbard er spesielt, også når det gjelder beredskap. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal være bevisst sin rolle som tilrettelegger for mange av organisasjonene som bidrar til dette. Det innebærer at vi skal være bevisst på hvordan vi samhandler, hvordan det synliggjøres og hvordan det rekrutteres inn til frivilligheten.

Vi trenger at frivillighetspolitikk settes på agendaen. Vi trenger en plan for hvordan samspillet mellom LL og frivilligheten skal være. Det må være forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet mellom partene. Frivillige organisasjoner har i dag flere, og gode, arenaer for samarbeid med det offentlige, men det vil være nyttig å få bedre innblikk i bredden av frivilligheten i byen vår. Vi trenger et verktøy, eller en strategi, for å sikre god samhandling mellom LL og frivilligheten.

Svalbard Venstre tar Longyearbyen trygt fremover og ønsker god samhandling med frivilligheten!

Powered by Labrador CMS