DEBATT - VALG 2023:

En stabil veterinærtjeneste i byen

Nå er det på tide at dyrevelferden i Longyearbyen ikke lenger ligger på enkeltpersoner, men at vi får sikret en stabil veterinærtjeneste.

Svalbard Venstre og Sara Nordell Borchgrevink skal jobbe for en løsning for veterinærtjenesten.
Publisert

All ære til Tone og Hans Kristian som har stått på for dyrevelferden i Longyearbyen de siste årene. Jeg har selv ringt etter hjelp til mine firbeinte både tidlig og sent – og har alltid fått det.

Nå er det på tide at dyrevelferden i Longyearbyen ikke lenger ligger på enkeltpersoner, men at vi får sikret en stabil veterinærtjeneste. Dyr har egenverdi og skal behandles med respekt.

Som ny kandidat i Svalbard Venstre og «hundemamma» til syv, er dette en av mine hjertesaker til kommende valg. Samtidig ønsker jeg Hans Kristian lykke til i ny jobb og at Tone får nyte mammapermisjonen.

Svalbard Venstre vil være en dyrevenn og jobbe for å finne løsninger for veterinærdrift som sikrer tilstrekkelig veterinærtilgang og gode rammer for dyrevelferd, som på fastlandet. Vi skal stå på slik at vi får innført dyrehelsepersonelloven på Svalbard, og at vi finner modeller der LL sørger for lokaler, utstyr, vaktordning og boliger. Dette gjør vi for å sikre ordnede forhold for veterinærene, men minst like viktig; for dyrenes skyld!

Sara Nordell Borchgrevink

4. kandidat, Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS