DEBATT VALG 2023

Forventninger til det nye lokalstyret

Ronny Brunvoll er reiselivssjef i Longyearbyen. Nå løfter han spørsmål til debatt.
Ronny Brunvoll er reiselivssjef i Longyearbyen. Nå løfter han spørsmål til debatt.
Publisert Sist oppdatert

For Longyearbyens reiseliv er lokalstyrevalget 2023 viktig, etter år med pandemi, reguleringskaos, boligkrise og krigsutfordringer. Lokalt reiseliv har prioritert fire saker vi ønsker å bringe inn i valgkampen - i tillegg til at vi peker på behovet for ny giv for lokaldemokratiet.

Reiselivet er selve nøkkelnæringen i Longyearbyen, og skal fortsette å være det. Vi utøver vår aktivitet i lokalsamfunnet, og vår næring påvirker stedet vi bor på – noe på vondt, men heldigvis mest på godt. Men selv om lokalt reiseliv er en suksesshistorie, som både skaper bolyst, arbeidsplasser og skatteinntekter, så må vi konstant jobbe for å levere bedre på lokalsamfunnets forventninger. Og ikke minst må vi hver dag stå på for å få forutsigbare og langsiktige rammevilkår, slik at bedrifter og deres ansatte sikres.

På denne bakgrunn har styret i Svalbard Reiselivsråd prioritert følgende fire områder som viktig for reiselivet de kommende årene, og hvor vi må ha lokalpolitikk og administrasjon med på laget:

1. Bolig og energi: tilgangen til en anstendig bolig til en akseptabel pris må være mulig for alle, også ansatte i privat sektor. Fremtidig energiløsning og -priser inngår i denne problemstillingen. Klasseskillet basert på bolig brer om seg, og det er både uverdig og ødeleggende for næringsdrivende og lokalsamfunn. Hvordan løser vi dette? Fakta og kunnskap om situasjonen må til, dernest styrke og handlekraft ovenfor sentrale myndigheter – det er vår forventning til våre folkevalgte.

2. Næringsutvikling og areal: i en periode hvor norske myndigheters mantra er nullvekst og nasjonalisering av all grunn (Longyearbyen lokalstyre er «konge uten land» i dagens situasjon) – hvordan skal vi likevel skape innovasjon og næringsutvikling i vår lille by? Longyearbyen lokalstyre må gis reell beslutningsmyndighet i nærings- og arealsaker, men det er ikke nok. Man må også velge å bli en «ja-kommune», som anser næringsliv som viktig del av samfunnsbyggingen, og hvor lokal politikk og administrasjon anser det som sin oppgave å understøtte samfunnsbyggende næringsliv.

3. Veterinær: det er rundt 600 «kommersielle» hunder i våre medlemsbedrifter, og nesten like mange «hus-hunder» hos lokalbefolkningen. En pålitelig veterinærtjeneste er derfor avgjørende for både næringsliv og bolyst. Hvordan vil politikerne prioritere for at dette blir realisert, nå?

4. Destinasjonsledelse: siden fastboende og gjester «leker på samme lekeplass», så må vi også i større grad se helhetlig på hvordan vi tilrettelegger for en så friksjonsfri og samtidig verdiskapende sameksistens som mulig. Lokalsamfunnsutvikling og reisemålsutvikling må derfor forstås og behandles som to sider av samme sak! Her har reiselivet selv et ansvar – men vi har det ikke alene. Spesielt Longyearbyen lokalstyre må mer på banen - og for å få det til å skje, trenger vi at det gjøres politiske prioriteringer og grep. Får vi på plass en effektiv «destinasjonsledelse» i neste periode, med Longyearbyen lokalstyre og Visit Svalbard i tett pardans?

Hva så med ny giv for lokaldemokratiet, som nevnt innledningsvis? Jo, da er vi tilbake ved rammebetingelser, og vi snakker om staten. Det evige kjøret med inngripende og altoppslukende reguleringsprosesser, hvor man lokalt opplever å bli overkjørt i alt og ett, må nå være over. Få landet de prosessene som er i gang (og som halvannet år etter høringsfrist fortsatt ikke er konkludert med…!), og gi lokalsamfunnet pusterom for å ikke bare overleve, men å leve og utvikle seg.

Avstanden til styresmaktene i Oslo har sjeldent blitt opplevd så uoverstigelig som den kløften vi har opplevd de siste 3-4 årene. Nå må vi få mindre avstand, mer nærhet, mer reell medbestemmelse. Lokaldemokratiet må kreve sin plass ovenfor sentrale myndigheter, og lokalt må tilliten til det gjenreises. Skal vi få det til, må vi lokalt skape kompromisser og enighet om hvor vi vil – og så stå samlet om dette i møtet med de som (fjern-) styrer oss. Vi tror på et lokalt demokrati, og reiselivet er avhengig av gode lokale prosesser og beslutninger for at vår næring skal fortsette å blomstre og bygge lokalsamfunn.

Takk til alle som bruker av sin tid til å stille til valg og bidra til styringen av lokalsamfunnet vårt de neste fire årene. Vi heier på dere, og lover å bidra der vi kan for å skape et godt, trygt og fremoverlent lokalsamfunn.

Powered by Labrador CMS