DEBATT VALG 2023

Venstre heier på barn og unge!

Dette er tegnet for «venn» i BlimE-dansen 2019.
Publisert

Barn og unge bør få medvirke i beslutninger som angår dem. Venstre ønsker brukermedvirkning, åpenhet og dialog.

Ungdommer i Longyearbyen uttaler til Svalbardposten at de opplever at de har fått flere løfter som ikke ble holdt, eller at de har kommet med forslag som ikke har trått i kraft før de var for store for at tilbudene kunne gjelde dem. «Vi mister tilliten». «Vi merker at vi gir litt opp». «Vi må bli hørt når vi uttrykker meningen vår». Ungdommene foreslår å utvide helsesykepleiertjenesten slik at helsesykepleier kan være mer til stede for dem. «Nå har vi heller ikke rådgiver på skolen lenger, men en miljøarbeider som bruker mer tid på barneskolen. I disse dager er mental helse veldig i fokus. Ungdommer bør ha tilgang på noen å snakke med, spesielt her som vi har mørketid». «Det er også noe vi har tatt opp, at flere trenger noen å prate med. Det blir hørt, men ikke gjort noe med».

Ungdommene peker på noe viktig her!

Barn og unge trenger trygge voksne som har tid til de, med «åpen dør», og som de kan snakke med. Vi er glade for at en styrking av helsesykepleiertjenesten snart er på plass. Men ungdom har også behov for å snakke med noen utenom skoletid. Venstre ønsker derfor å få etablert helsestasjon for ungdom med enkelte andre helsetjenester, eksempelvis psykolog.

 Venstre tok opp saken med utvidelse av miljøarbeiderstilling i forrige Lokalstyremøte. Venstre vil jobbe for å sikre miljøarbeider- og støtteressurser som gir lærerne rom for å kunne prioritere undervisningen. Vi mener at et godt skolemiljø gir elevene trygge rammer og gode forutsetninger for å mestre og lære.

 Venstre vil også jobbe for å:

• Sikre stabile ressurser i skole og barnehage, og beholde kompetansen men aller helst øke den over tid.

• Styrke videregående tilbud og videreføre ordningen med fastlandselever.

• Sikre fortsatt kulturskoledrift.

• Garantere oppfølging av arbeidet med Veilederen til «Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen».

• Utarbeide en overordnet plan for barnehage-, SFO- og skole.

Barn og unge er fremtiden vår. Og utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller med mål om å gi barna våre like muligheter i livet. Derfor er skole alltid en prioritet for Venstre. Gode og inkluderende oppvekst- og opplæringsvilkår er en av de viktigste oppgavene lokalpolitikken har ansvaret for. Et godt og forutsigbart barnehage-, SFO- og skoletilbud er helt avgjørende for å vedlikeholde og styrke familiesamfunnet i Longyearbyen.

Powered by Labrador CMS