DEBATT VALG 2023

Et varmere samfunn med SV i lokalstyret

Katrine Boel Gregussen i SV.
Katrine Boel Gregussen i SV.
Publisert Sist oppdatert

SV stiller til valg i Longyearbyen for aller første gang, og vi er veldig spente på valgresultatet. Jobben med å utvikle lokalsamfunnet vårt de neste fire årene starter etter neste mandag, og vi håper vi får tillit til å drive politikken i en rødere og grønnere retning. 

SV er et friskt pust inn i lokalpolitikken på Svalbard, og lista vår består av både «nye» og «gamle» svalbardianere. Vi er et godt utvalg av folk med ulike erfaringer som vi mener kan bidra godt inn i politikken i Longyearbyen. Felles for alle oss er at vi ønsker et mer offensivt politisk miljø i byen som jobber tettere opp mot stormakta sørpå samtidig som vi forvalter ressursene våre på en forsvarlig og god måte her hjemme. 

Etter å ha hørt og sett på flere av lokalstyrekandidatdebattene skjønner jeg at det kan være vanskelig å velge hvem man skal stemme på fordi alle kandidatene er så like. Det tror jeg kan være et godt tegn fordi det betyr at de 4 partiene som stiller til valg er beredt til å kjempe for mange av de samme sakene. Likevel mener jeg at SV er det beste valget å ta, og jeg skal prøve å forklare hvorfor. 

SV går til valg på psykisk helsetjeneste for befolkningen i Longyearbyen. Vi vet at Longyearbyen ikke skal være et livsløpssamfunn, men det betyr ikke at man kan se bort fra at vi som bor her har en psykisk helse. Vi har mange gode tjenester her i byen, men det betyr ikke at vi ikke kan få til flere. Både ungdom og voksne roper etter et bedre psykisk helsetilbud, det skal vi lytte til. Det betyr ikke at vi sitter med fasiten for hvordan en sånn tjeneste skal se ut, men at vi skal sikre at det psykiske helsetjenestetilbudet skal styrkes sånn at man får hjelp når man trenger det. 

Som i alle andre saker, så mener vi fra SV at lokalstyret kan bli flinkere til å utrede alternativer og ha et godt faktagrunnlag når man tar viktige beslutninger. På den måten skaper vi gode forutsetninger for de politiske avgjørelsene som tas. Vi vil at god forvaltningsskikk skal ligge til grunn i vedtakene som politikerne gjør og det innebærer at man undersøker og utreder alternativer før man går rett på vedtak. Som innbygger her med litt over 1 års botid kan det lett virke som om politikerne har tatt litt for mye møllers tran i flekkene, og at man glemmer av at vedtak får konsekvenser også utover en fireårsperiode. 

Det er store sosiale forskjeller mellom folk i den lille byen vår, og SV ønsker å gjøre noe med det. Vi vil satse på flere lavterskeltilbud for barn og familier for å utjevne forskjellene der lokalstyret kan påvirke. Vi vil starte med å kreve at gratis SFO for første og andre klassinger (slik de har fått på fastlandet) også skal gjelde her. Hvis staten ønsker at dette skal være et familiesamfunn, så må det legges til rette for det. Videre vil vi at flere aktiviteter for barn og unge i regi av Longyearbyen lokalstyre skal være gratis slik at flere får være med på leken. Vi vil at viktige arenaer som biblioteket, kulturhuset og skolen ikke skal svekkes i dårlige budsjettider. 

Å holde på med politikk på Svalbard er også å ha et godt nettverk inn mot sentrale politikere. Det hjelper lite å stå å banke på døra i Oslo hvis ingen åpner opp. Vi har egne folk i vår stortingsgruppe som jobber med Svalbardpolitikk og vi skal samarbeide tett med disse for å sikre at våre saker blir løftet og at vi som bor her blir lytta til. At kunnskapen om Svalbardpolitikk generelt er lav på Stortinget skal forandre seg de neste fire årene hvis vi får noe vi skulle sagt. 

SV skal de neste fire årene være et ryddig, saklig og gjenkjennbart parti. Har du stemt SV på fastlandet, så kan du trygt gjøre det her også. Kjerneverdiene våre som du kjenner igjen fra fastlandspolitikken skal du også kjenne igjen her. Vi håper vi får tillit og at det står SV på stemmeseddelen din ved lokalstyrevalget på mandag. 

Godt valg!

Powered by Labrador CMS