DEBATT - VALG 2023

Det handler om folk

Det handler om folk som tar beslutninger, og om beslutninger som berører folk.

Publisert Sist oppdatert

Til høstens valg stiller Svalbard Venstre med nye og engasjerte ressurspersoner, men der også hele lokalstyregruppa fra siste periode er med videre. Det er et sterkt og erfarent lag, som samarbeider godt, klare til å ta Longyearbyen framover og trygt videre.

I siste periode har krevende saker om stemmerett, spesialundervisning, energiforsyning, vern og ferdselsrestriksjoner, bidratt til en uro i Longyearbyen. Meningene om lokalpolitikkens rolle er mange og delte. Det er lett å miste motet, og lure på om lokalpolitikk egentlig har noen betydning og verdi.

Men tiden vi står i og skal inn i, gjør det viktigere enn noen gang å hegne om det frie demokratiet, tross sine begrensninger og utfordringer, også på lokalpolitisk nivå.

I Svalbard Venstre har vi aldri vært i tvil, og vi har aldri mistet motivasjonen.

Partienes valgprogrammer presenteres nå. For å få til et levende og godt lokalsamfunn mener vi disse sakene er spesielt viktige:

- Bolig og byutvikling

- Energiforsyning

- Barnehage/Skole/Oppvekst

- Forskning/Utdanning/Næringsliv

- Kultur og frivillighet

- Klima og miljø

Nå gleder vi oss til å lytte til og snakke med folk, om saker, program og hva folk er opptatt av. På stand, i leserinnlegg, og i debatter.

Men uansett partiprogram og nasjonal partitilhørighet: Politikk handler om folk!

Det handler om folk som tar beslutninger, og om beslutninger som berører folk.

Er det noe den siste valgperioden har vist oss, så er det at lokalpolitikk i mindre grad handler om partiprogrammer og enkeltsaker, men i større grad om politikernes evne til å håndtere uforutsette utfordringer i en uforutsigbar verden. Folkene du velger inn skal kunne ta gode beslutninger om saker de kanskje ikke vet kommer.

Så vel så viktig som å stemme på et parti sitt valgprogram – er at du stemmer inn politikere med verdier og prinsipper som du deler.

Stem på de folkene og det laget du tror er best i stand til å sikre dine interesser på best mulig måte, også når det uventede skjer.

Svalbard Venstre stiller med erfaring og flinke folk som er opptatt av alle folkene i Longyearbyen. Laget vårt er her for deg, og vi håper du stemmer på oss.

Men viktigst av alt: Det er at du stemmer.

Godt valg!

Terje Aunevik

Lokalstyrelederkandidat

Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS