DEBATT VALG 2023

Hvorfor bli-lyst og hvorfor velge Høyre?

Høyre er ett av fire partier som stiller til valg i Longyearbyen.
Publisert Sist oppdatert

Svalbard Høyre har satt BLI-LYST på topp i vårt veikart og retning for Longyearbyen fremover. Flere, inkludert Reinhard Mook, har stilt spørsmål om hvorfor vi er så opptatt av dette begrepet bli-lyst eller bu-lyst og vi ønsker å svare på dette nå.

Vi har en stor og engasjert gruppe i Svalbard Høyre som med Celine, Jo og Lene i spissen har laget et godt og lokalpolitisk program som vi håper dere som fortsatt er usikre vil ta en titt på. Blant sakene som så langt ikke har fått mye spalteplass i denne valgkampen og som vi også skiller oss noe ut fra andre partier, er for eksempel løpende barnehageopptak gjennom hele året. For å skape en trygg og god oppvekst i Longyearbyen, og legge til rette for et familiesamfunn, så tror vi dette kan bidra til bli-lyst. Vi har også bygging av to hytter i Todalen som skal være tilgjengelige for barnefamilier på programmet, en tryggere skolevei, i tillegg mer fokus på tidlig innsats i barnehage og skole.

Vi går også i bresjen for en turistskatt eller besøksbidrag for turister. Disse midlene skal benyttes til ulike fellesgode-tiltak som for eksempel drift av offentlige toaletter, bedre veier og gangveier samt merking og skilting. Inntekten dette gir kan benyttes til vedlikehold og etablering av stier, skiløyper, parker og skal gjøre fotavtrykket turister legger igjen mindre og gi lokalbefolkningen en bedre infrastruktur.

Vi som bor i Longyearbyen bør få utvidede rettigheter når det gjelder ferdsel, jakt og lavere priser på flybilletter enn hva turister og besøkende har i dag. Vi er bekymret over forslag som sterkt begrenser mulighetene for lokale bedrifter å drive næring og beholde helårsarbeidsplasser. Nettopp tilgangen til natur og opplevelser tror vi er hovedårsaken til at mange flytter til Svalbard, og dette er eksempler på det vi legger inn i bli-lyst-begrepet.

De stadige kostnad- og avgiftsøkningene på strøm, vei, vann og på mat og drikke utfordrer tålegrensen for mange og kan være tungen på vektskålen som gjør at flere velger å forlate Svalbard. Dette er sannsynligvis ikke det staten Norge ønsker med sin bosetnings-politikk, men dessverre så utfordrer vedtak og forslag rundt ferdselsrestriksjoner og ny forskrift på retten til spesialundervisning i skolen nettopp ønsket om å legge til rette for bosetting og trivsel her oppe i nord. Vi må også ta med at flere hundre utenlandske statsborgere har mistet stemmeretten uavhengig av botid og dette gjør det enda mer krevende å skape et varmt, inkluderende samfunn med like rettigheter, lønn og felles verdigrunnlag.

Vi stiller til valg fordi vi har troen på at hardt politisk arbeid vil gi resultater. Vi mener at Celine med sin store arbeidskapasitet, samarbeidsevne og kompetanse vil gjøre en meget god jobb som leder av Longyearbyen lokalstyre. Vi har en sterk liste rundt henne med erfarne politikere, mange som kjenner Longyearbyen godt, men også unge nye øyne som skal være med å utvikle dette samfunnet inn i en ny epoke. Vi er lyttende, engasjerte, og vi håper at du gir oss muligheten på valgdagen den 9. oktober!

Ha et riktig godt valg!

Powered by Labrador CMS