DEBATT - VALG 2023:

Vi må sikre trygge arbeidsforhold!

Innføring av allmenngjøringsloven vil bidra til å sikre et mer seriøst arbeidsliv på Svalbard.

Fride H. Solberg
Publisert Sist oppdatert

Etter seks måneder i Longyearbyen, har jeg startet å lære Svalbard å kjenne. Jeg har fått muligheten til å bidra i Svalbard Høyre, og tatt med noen erfaringer som nyinnflyttet inn i politikken. Jeg er opptatt av at arbeidsvilkårene for de som jobber på Svalbard er gode, og at vi har et rettferdig og godt arbeidsliv. Da jeg fant ut at allmenngjøringsloven ikke gjelder på Svalbard, ble jeg derfor overrasket.

Forrige regjering, med Høyre i spissen, startet arbeidet med å gjøre allmenngjøringsloven gjeldende på Svalbard. Allmenngjøringsloven har blant annet som formål å «sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har». Loven fastsetter minstelønn i tråd med landsdekkende tariffavtaler i visse bransjer, også for de som ikke er fagorganisert.

Svalbards arbeidsmarked knytter seg i stor grad til yrkene som har allmenngjort tariff, for eksempel hotell, restaurant og catering, renhold og bygg, og det består av en stor del utenlandske arbeidstakere. Med andre ord er store deler av arbeidslivet på Svalbard del av de bransjene der det ansees som størst risiko for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, slik at arbeidstakernes rettigheter må styrkes. Dette er grunnen til at det er sentralt å gjøre allmenngjøringsloven gjeldende også på Svalbard.

Arbeidet med innføringen av allmenngjøringsloven på Svalbard har kommet langt på vei. Ferieloven ble gjort gjeldende gjennom forskrift allerede 1. januar 2022, som følge av samme forslag som det som startet prosessen med allmenngjøringsloven. Innføringen av allmenngjøringsloven er mer tidkrevende da den krever lovendring, og ble stanset i mai 2023 som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Innføring av allmenngjøringsloven vil bidra til å sikre et mer seriøst arbeidsliv på Svalbard, og befolkningen fortjener at dette ikke forsinkes ytterligere. Vi i Svalbard Høyre støtter LO Svalbard i arbeidet med å bedre arbeidsvilkårene til både utenlandske og norske arbeidstakere på Svalbard, og håper alle partier kan enes om dette lokalt, slik at vi sammen kan legge press på den nåværende regjeringen. Vi er derfor glade for at Svalbard Arbeiderparti også trekker frem dette som sentralt for dem i sitt leserinnlegg den 13.08.2023 i Svalbardposten.

Jeg og Høyre tror på at det er verdt å investere i befolkningen for å skape bolyst, og dette vil vi ta med oss gjennom valgkampen, og forhåpentligvis videre.

Fride H. Solberg

11. kandidat

Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS